Formularz Zwrotu Towaru

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: .........................................................................

 

DATA ZAMÓWIENIA: .............................................................................

 

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ................................................................

 

IMIĘ I NAZWISKO:....................................................................................

 

ADRES:...................................................................................................

 

..............................................................................................................

 

.............................................................................................................

 

TELEFON: ....................................................

 

EMAIL: ..........................................................

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku:

 

....................................................................................................................

 

Numer rachunku ……………………………………………………………….......................................

 

NAZWA TOWARU………………………………………………………………......................................

 

ILOŚĆ…………………………………………………..................................................................

 

CENA BRUTTO………………………………………................................................................

 

PRZYCZYNA ZWROTU …………………………………………………………………….............................

 

Uwagi Klienta:

........................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone

 

w Regulaminie sklepu Famke

 

………………………………………..

(czytelny podpis Klienta)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl