Regulamin konkursu: „Wygraj Hobby Horse!”

Regulamin konkursu: „Wygraj Hobby Horse!”

 

Organizator i czas trwania:

Konkurs organizowany jest przez firmę: FAMKE Katarzyna Szczepkowska, NIP: 5221092167, zwaną dalej Organizatorem.

Czas trwania konkursu: 25.07.2023 – 31.08.2023 do końca dnia.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Zasady konkursu (zasady ogólne, uczestnicy, post konkursowy):

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.

Uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć na zagadnienie konkursowe opisane szczegółowo w poście konkursowym.

Udział i przebieg konkursu

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na zagadnienie konkursowe pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu https://www.facebook.com/famkecompl na portalu Facebook.com.

Odpowiedzi należy udzielić do 31.08.2023, do końca dnia.

Dnia 01.09.2023 Organizator wybierze zwycięzcę i o godz. 12:00 poinformuje o tym w komentarzu pod postem konkursowym. 

Wybór zwycięzcy i odbiór nagrody

W konkursie wezmą udział wszystkie prawidłowe odpowiedzi na zagadnienie konkursowe, spełniające postanowienia regulaminu konkursu.

O wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje Organizator poprzez wybranie jednej odpowiedzi, która spełniła wszystkie zagadnienia konkursowe. 

Organizator przewiduje jedną nagrodę główną.

O sposobie odbioru nagrody Organizator poinformuje zwycięzcę w wiadomości prywatnej.

Nagrody konkursowe

 

Do wygrania jest jedna nagroda główna: Konik Hobby Horse zaprezentowany na grafice w poście konkursowym.  

Dodatkowe informacje

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub w wypadku naruszenia zasad życia społecznego.

Wzięcie udziału w konkursie, tj. opublikowanie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym, które zawiera odpowiedź na zagadnienie konkursowe, jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

Wzięcie udziału w konkursie, tj. opublikowanie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym, które zawiera odpowiedź na zagadnienie konkursowe oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do sprawnego przebiegu konkursu i wyłonienia zwycięzcy.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl